Sangtekster (Lyrics)▼

Passasjer (Single), 2014
Jeg Lover (Single), 2014
Alle snakker sant, 2011
Alle snakker sant (They all speak the truth), 2011 – English lyrics
Vi som ser i mørket, 2009

Passasjer cover

passasjer

som en fremmed her i mitt sted
en som vil jeg skal vandre med
jeg følger etter
bare bakken bærer meg

hun sier hun tar meg dit jeg vil
hun sier hun vet hvor jeg hører til
men jeg vet det i margen
hun kan aldri få meg hjem igjen

å, ikke som en passasjer
på vei til ingensted
ikke en som vandrer med

skulle det ikke føles bra
å endelig være på vei bort herfra
selv om jeg ikke eier vingene
må jo vinden bære meg, bære meg?

å, men ikke som en passasjer
på vei til ingensted
ikke en som vandrer med
å, ikke som en passasjer
på vei til ingensted

som en fremmed har tatt mitt navn
gjort meg stedløs og gitt meg savn
men å, jeg vet det i margen
jeg kommer aldri hjem, aldri hjem

å, ikke som en passasjer
på vei til ingensted
ikke en som vandrer med
å, ikke som en passasjer
på vei til ingensted

JegLover

jeg lover 

 

så trodde vi at vi kunne dette
litt etter litt skulle vi få vite
hva alt sammen var
vi trodde vi kunne slutte å lete
lete etter svar
og du vil bare reise
og jeg vil bare bli
men ingen av oss kjenner at vi
noen gang er fri
og det er alltid mørkt for de som sover
jeg skal våkne snart jeg lover

jeg lover, jeg lover, jeg lover

det her er alt vi har
det er alltid mørkt for de som sover

så falt vi i den samme søvnen
den som sløver og bedøver den
som aldri helt vil se
vi trodde vi hadde lært å se forbi
kjenne den igjen
og du vil bare reise
og jeg vil heller bli
men ingen av oss kjenner at vi
noen gang er fri
det er alltid mørkt for de som sover
jeg skal våkne snart jeg lover

jeg lover, jeg lover, jeg lover

det her er alt vi har
og det er alltid mørkt for de som sover

det her er alt
som tusenvis av tause netter i en hånd
og alle husker noe som de
ikke snakker om, ikke snakker om

det her er alt vi har
og det er alltid mørkt for de som sover


Alle snakker sant, 2011

Alle snakker sant - Siri Nilsen

1. brev
har du det fint nå, er du et vakkert sted uten farer?
jeg har blitt stor nå, men skriver fortsatt brev til en som ikke svarer
jeg ville spurt deg om da du var ung, hva du tenkte på
om du kjempet mot de samme ting som jeg gjør nå
så mange ting du ikke vet, ubesvarte brev

og disse gatene er dekket av alle dine gamle fotspor
jeg følger etter dem så godt jeg kan
men jeg husker ikke hvor du tro
og jeg har ikke tid til hjertesorg, den må du ta fra meg
for det banker to hjerter i meg nå
det er så mye jeg vil fortelle deg
så mange ting du ikke vet, ubesvarte brev

2. alle snakker sant
hvor skal du gå
når alle veier fører til en vegg
og i den veggen er et lite søkk
fra gamle møter med ditt hode?
hvem hører du på
når alle snakker sant og sier hør
og du har hørt det tusen ganger før?
og du lurer på
hvor skal du gå?
du trenger en ny vei nå

togene går
og andre mennesker klarer fint
riktig tog til riktig tid
du våkner alltid opp i feil by
hvor lenge holder et håp
når du tror at du skal klare deg
men beina bare vil en vei?
og du lurer på
hvor skal du gå?
du trenger en ny vei nå

når du ikke orker kjempe mer
du lukker øynene og ser svart
det mangler tegninger på ditt kart

hvem skal du slå
hvem skal overvinnes i duell
når den eneste du møter er deg selv
igjen og igjen?
hvor mange ganger skal du gå
den samme veien gang på gang
fordi det er den eneste du kan?
og du spør med din klareste stemme
hvor skal du gå?

3. ta meg med
gå til du ikke husker hvor du kom fra
let til du ikke lenger vet hva du vil ha
du må gjøre det du må
men ta meg med, ta meg med
og si at det, si at det
går bra

og jeg ser på deg som jeg gjorde første gang
og jeg vet at det kan bli den siste
du ser fram, du gjør det du må
men ta meg med, ta meg med
og si at det, si at det
går bra

4. kort evighet
plutselig går dagene så fort
lyset kommer og forsvinner
og jeg har ikke fått gjort
noen ting, jeg har bare prøvd å ikke gjøre noe galt
og alle haster omkring, med sine viktige ting
tror de snart skal komme frem

og der ute spiller alle spill
alltid glippende brikker
med regler ingen kjenner til
og løfter om at det skjer noe stort om du bare holder ut
det er en kort evighet
det går så fort når du vet
at du er en av dem

kom hjem, kjære, kom hjem
legg hodet ditt i fanget mitt
det er sånn vi skal vente til bråket er over
og stormen har rast fra seg
og alle har sluttet å sloss
her er det ingen som kan finne oss

plutselig går dagene så fort
hvilken by er du i nå?
og hele tiden er du den
jeg venter på for at jeg skal huske hvordan ting kan være bra
og hvis jeg glemte hvor godt
hånden min passer i din
så husker jeg det nå

5. hodet, hjertet eller magen
og du sa; fortsett bare fortsett ikke stopp opp for å tenke
det er klart det stikker litt
når du danser hele natten
og skyller vitaminer ned med gift
men hold blikket på veien og ha skylapper på
du vet at du må du må videre nå
stå opp til en ny dag
en mørk, men hvit dag
ta et valg

ikke vent et sekund
ikke sov en time
ikke tvil bare gjør
og jeg sa; hodet hjertet eller magen
hodet hjertet eller magen
hvor får jeg beskjed, hvor får jeg beskjed?
hodet, hjertet eller magen

men du sa; fortsett, bare fortsett, bare gjør det du skal gjøre
ikke la deg distrahere, det er store ting på spill
du tenker alt for mye og du lytter alt for nøye
du har glemt hva du skal lytte til
i går var du sikker, du hadde lagt en plan
en plan om et arbeid en by og en mann
om natten er alt lett, men denne hvite morgenen er den
mørkeste du har sett

og ikke vent et sekund
ikke sov en time
ikke tvil bare gjør
men hodet hjertet eller magen
hodet hjertet eller magen
hvor får jeg beskjed, hvor får jeg beskjed?
hodet, hjertet eller magen

du vil bare sove dine føtter er så trøtte etter
alt for mange lange netter
men det er du og deg mot verden og verden tviler aldri bare
kjenn etter

og ikke vent et sekund
ikke sov en time
ikke tvil bare gjør
og jeg sa; hodet, hjertet eller magen
hodet, hjertet eller magen
hvor får jeg beskjed, hvor får jeg beskjed?
hodet, hjertet eller magen
hodet hjertet eller magen
hodet hjertet eller magen
hvor får jeg beskjed, hvor får jeg beskjed?
hodet, hjertet eller magen

6. snu, ikke snu
han vil ta deg med langt avsted
han vet hvor dere skal, det gjør ikke du
ikke snu, ikke denne gang
snu, ikke snu, ikke denne gang
du er så nær

du er den som alltid løper bort i fra
det eneste du virkelig vil ha
ikke dra, ikke denne gang
dra, ikke dra, ikke denne gang
du er så nær, du er så nær
aaa

han vil ta deg med langt avsted
han vet hvor dere skal, det gjør ikke du
men ikke snu, ikke denne gang
snu, ikke snu, ikke denne gang
du er så nær
aaa

7. enkle ting
å, å få roser til å gro gjennom en kald vinter når du bor så langt nord
hvordan mate fugler som ikke tør å komme nær
hvordan tro på kjærlighet når du vet hvordan det er
å, sånne enkle ting

å, og hvordan glemme ord som ikke ville gjordt så vondt
om du ikke visste det var sant
og hvordan glemme én, som bare husker deg i blandt?
å, sånne enkle ting

å, å få roser til å gro fra en jord som er så kald
jeg har hørt det skal gå an
å, sånne enkle ting som andre kan

8. skjøtet
jeg leter ikke mer, for jeg har funnet gull
og jeg kan ikke miste det uansett hva som skjer
jeg venter ikke mer, på sol, på en god dag
på å våkne, på å se
at bunnløs lykke er ikke et fyrverkeri
den er stille som snø, stille som snø
som februarlys og tulipaner
som venter sakte med alt sitt vakre på å dø

jeg leter ikke mer, for smilet ditt er tatovert
i hjertet mitt og jeg kan aldri bli blind igjen
jeg venter ikke mer, jeg har solgt skjøtet
til familiens arvesorg, og jeg skal aldri aldri dit igjen
bunnløs lykke er ikke et fyrverkeri
den er stille som snø, stille som snø
som februarlys og tulipaner
som venter sakte med alt sitt vakre på å dø

9. jeg vet
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer
jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer
men jeg vil høre noen si at også dette
det skal gå over

og jeg har sett alt dette før jeg vet hvordan det går
det går sånn som det gjør når man er redd det man ikke forstår
men jeg vil høre noen si at også dette
det skal gå over

jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at en dag
om vi fortsatt husker så er det bare vagt
men jeg vil høre noen si at også dette
det skal gå over

10. stille vann
jeg måtte hit før jeg forsto at det var galt å dra fra land
jeg skulle latt ham få seile selv i livsfarlig stillstand
for det som tar forstanden fra en voksen mann
er ikke storm, men stille vann

det er ikke du som styrer bølgene, det er de som eier deg
men du må snu om du synker, finn en annen vei
for det som tar forstanden fra en voksen mann
er ikke storm, men stille vann

ta dine historier og fortell dem til en
som tror det du sier
og ta dine sko som du lar andre danse i
og gå den lange veien hjem om det ennå er tid
for det som tar forstanden fra en voksen mann
er ikke storm, men stille vann

for jeg kan dekke over og jeg
kan lappe sammen og jeg
kan plukke biter fra alt som er knust
men ingen kan redde en voksen mann
som vil forsvinne i stille vann

Alle snakker sant (They all speak the truth), 2011 – English lyrics

Alle snakker sant - Siri Nilsen

1. letter
are you ok now? are you in a beautiful place, safe from danger?
i’m all grown up now, but am still writing letters to someone who doesn’t answer
i would have asked you what you thought about when you were young
whether you fought against the same things that i do now
so many things you don’t know, unanswered letters

and these streets are covered with all of your old footsteps
i follow them as well as i can
but i don’t remember where you walked
and i don’t have time for heartbreak, you have to take it away from me
because I have two hearts beating in me now
there is so much i would like to tell you
so many things you don’t know, unanswered letters

2. they all speak the truth
where should you go
when every road leads to a wall
and in the wall is a dent
from old encounters with your head?
who should you listen to
when they all speak the truth, saying «listen»
and you’ve heard it a thousand times before
and you wonder:
where should you go?
you need to find a new road now

the trains are running
and other people manage very well
to catch the right train at the right time
you always wake up in the wrong town
how long can you keep hoping
when you think you’ll finally make it
but your feet only want to take you one way
and you wonder:
where should you go?
you need to find a new road now

when you can’t find the strength to fight any more
you close your eyes and see black
there are no marks on your map

who should you defeat
who should you conquer in a duel
when you’re only fighting yourself
again and again?
how many times should you walk
the same road time after time
because it’s the only one you know?
and you ask in your clearest voice:
where should you go?

3. take me with you
go until you don’t remember where you came from
search until you don’t remember what you want
you have to do what you have to do
but take me with you, take me with you
and tell me, tell me,
that everything will be all right

and i look at you as i did the very first time
and i know that it might be the last
you look ahead, you do what you have to do
but take me with you, take me with you
and tell me, tell me,
that everything will be all right

4. short eternity
suddenly the days are speeding by
the light comes and disappears
and i haven’t managed to do
anything – i’ve just tried not to do anything wrong
and everyone is hurrying, with their important lives
they think they’ll get somewhere soon

and out there everyone is playing games
losing their grip on their pieces
with rules that nobody knows
and promises that something great will happen if you just keep going
it’s a short eternity
it goes so quickly when you know
that you’re one of them

come home, my beloved, come home
lay your head in my lap
that’s how we’ll wait until the noise has stopped
and the storm has finished raging
and everyone has stopped fighting
here there’s nobody who can find us

suddenly the days are speeding by
which city are you in now?
and all the time you are the one
i am waiting for so i can remember how things can be good
and if i forgot how well
my hand fits into yours
i remember it now

5. head, heart or stomach
and you said: keep going just keep going don’t stop to think
of course it stings a bit
when you dance all night
and wash your vitamins down with poison
but keep your eyes on the road and put blinders on
you know you have to keep going now
wake up to a new day
a dark, but white day
make a choice

don’t wait even a second
don’t sleep even an hour
don’t have doubts, just do it
and i said: head heart or stomach
head heart or stomach
which is telling the truth, which is telling the truth?
head heart or stomach

but you said: keep going, just keep going, just do what you have to do
don’t get distracted, there’s so much at stake
you think all too much and you listen all too closely
you have forgotten what you should listen to
yesterday you were certain, you had made a plan
a plan about a job a city and a man
at night everything is easy, but this white morning is the
darkest you have seen

don’t wait even a second
don’t sleep even an hour
don’t have doubts, just do it
and i said: head heart or stomach
head heart or stomach
which is telling the truth, which is telling the truth?
head heart or stomach

you just want to sleep, your feet are so tired after
too many long nights
but it’s you against the world and the world is never in doubt, just
close your eyes

don’t wait even a second
don’t sleep even an hour
don’t have doubts, just do it
and i said: head heart or stomach
head heart or stomach
which is telling the truth, which is telling the truth?
head heart or stomach
head heart or stomach
head heart or stomach
head heart or stomach
which is telling the truth, which is telling the truth?
head heart or stomach

6. turn back, don’t turn back
he wants to take you with him far away
he knows where you’re going, you don’t
don’t turn back, not this time
turn back, don’t turn back, not this time
you are so close

you are the one who always runs away from
the only thing you really want
don’t leave, not this time
leave, don’t leave, not this time
you are so close, you are so close
aah…

he wants to take you with him far away
he knows where you’re going, you don’t
don’t turn back, not this time
turn back, don’t turn back, not this time
you are so close
aah…

7. simple things
oh, how to make roses grow through a long winter when you live so far north
how to feed birds that don’t dare to come near
how to believe in love when you know what it’s like
oh, such simple things

oh, and how to forget words that wouldn’t have hurt so much
if you hadn’t known they were true
and how to forget someone who only sometimes remembers you?
oh, such simple things

oh, how to make roses grow from earth that is so cold
i’ve heard it can be done
oh, such simple things that others know how to do

8. the title deed
i’m not searching any more, for i have found gold
and i can’t lose it no matter what happens
i’m not waiting any more for sun, for a good day
to wake up, to see
that endless happiness is not fireworks
it’s as quiet as snow, quiet as snow
like february light and tulips
that slowly wait in all their beauty to die

i’m not searching any more, for your smile is tattooed
in my heart and i can never become blind again
i’m not waiting any more, i have sold the title deed
to the family sorrow, and i will never ever go there again
endless happiness is not fireworks
it’s as quiet as snow, quiet as snow
like february light and tulips
that slowly wait in all their beauty to die

9. i know
i know, i know, i know, i know that it happens like this
i know, i know, i know, i know that i shouldn’t think about it any more
but i want to hear someone say that this too
shall pass

and i have seen it all before, i know how it will end
it will end as it does when there is fear of the unknown
but i want to hear someone say that this too
shall pass

i know, i know, i know, i know that one day
if we still remember, it will only be vaguely
but i want to hear someone say that this too
shall pass

10. still waters
i had to get here before i realized that it was wrong to leave land
i should have let him sail alone, trapped on a windless sea
for what makes a grown man lose his reason
is not storm, but still waters

it is not you who tames the waves, but they who own you
but you must turn around if you are sinking, find another way
for what makes a grown man lose his reason
is not storm, but still waters

take your stories and tell them to someone
who believes what you are saying
and take your shoes that you let others dance in
and walk the long way home if there is still time
for what makes a grown man lose his reason
is not storm, but still waters

for i can cover things up and i
can patch things up and i
can pick up the pieces of everything that is broken
but nobody can save a grown man
who wants to disappear in still waters


Vi som ser i mørket, 2009
Vi Som Ser I Mørket - Siri Nilsen

1. huset
inn i et hjem, pent og møblert
her skal hun bo, her skal hun sette sine sko
holde det rent som i et fotografi
der hun skal være, der hun må bli
hun har glemt
hun er en reisende
hun hører ikke hjemme noe sted

om natten blir hun varm og savner
tomme, kalde loft der de gamle veggene
ikke lar henne se gjennom sprekkene
hun kan ikke se hvor trappene går
og skygger av det hun ikke forstår
gir lys
hun har glemt
hun er en reisende
hun hører ikke hjemme noe sted

2. åpen bok
for hvert et glass jeg tok kunne du bla meg som en åpen bok
du spurte og fikk svar, jeg skjønte litt for sent hva planen var
jeg var blind og raus, du bare smilte lurt og holdt deg taus
jeg kunne like godt ha gitt deg
nøklene til huset mitt
latt deg le av sorgen inni hjertet mitt
vist deg alle likene i skapet mitt
latt deg se meg føde første barnet mitt

jeg sa for mye til deg, når skal jeg lære å begrense meg?
jeg ga deg mer ann alt, jeg tar tilbake alt jeg har fortalt
helst aldri tenk på meg, glem hva jeg het og alt jeg sa til deg
jeg skulle aldri ha gitt deg
nøklene til huset mitt
latt deg le av sorgen inni hjertet mitt
vist deg alle likene i skapet mitt
latt deg se meg føde første barnet mitt
du visste hva du ville ha, du så ditt snitt
til å ta det du ville ta, men det blir aldri ditt

3. the song with no name
all I need is an excuse to stay here
all I want is to have no choice
but to keep on dancing on this open street
while I forget I have a name, I forget I have a name

how much ugliness can be added up
before it turns beautiful?
how much time can I waste before it’s too late?
come to your senses little girl, come to your senses little girl

come down, come around, meet me in town
I am here, I’m still here
«oh, it’s been nice, but the night’s getting old
maybe you should get home?»
will you go the way you came, leaving me without a name?

4. herregud
du smiler og jeg dør, du ser på meg og det gjør
at jeg glemmer at jeg finnes
du ser på meg og jeg flyr, du tar på meg og jeg tar fyr
du er min prins
å, jeg ser på deg og jeg ser
jeg ser ingen hverdag mer
herregud, å shit, herregud
hvor bra kan det bli?
hvor sykt bra kan det bli?
å, jeg ser på deg og jeg ser
jeg ser ingen hverdag mer

5. å mor
å, mor, å, mor
jeg finner ikke døren til hjemmet der jeg bor
si du forstår
jeg hører mine skritt, men jeg ser ikke hvor de går
å, vask meg ren, å, vask meg ren

legg roser på mitt kinn
ikke snakk om himmelen, jeg slipper ikke inn
dit jeg er på vei
finnes ingen sted å snu, så ikke gråt for meg
å, ikke gråt, å, ikke gråt

å, mor, å, mor
alt er ikke akkurat sånn som du tror
kle meg i hvitt
og ta meg til et sted der jeg ikke hører mine skritt
å, vask meg ren, å, vask meg ren

6. iron sky
young, carved out of air
she had her hands engraved
he brushed back her hair
gave her the love she craved
safe, under his skin
was that your hiding place?

she owned him in bed
he owned her fragile soul
she hid how she bled
knew he could make her whole
lost, deep in the night
she took off her pretty face

free, underneath an iron sky
no-one really knows what it’s like
to outfly the night

he knows how you bleed
dreams of your happy days
he woke up too fast
saw how you lay there bare
you flew at last
back into the air

free, underneath an iron sky
no-one really knows what it’s like
to outfly the night

her hands read;
B.O.R.N. T.O. B.L.E.E.D.
born to bleed

7. vær her nå
vær her nå, vær her nå
jeg har kjøpt vin og tatt finkjolen på
jeg trenger ikke mat, jeg trenger ikke klær
jeg trenger ikke søvn, jeg trenger bare at
du er her

timer går, timer går
jeg har danset litt rundt og satt opp mitt hår
ute er det blitt morgengry, men du er ikke en gang i min by
så vidt jeg vet, så vidt jeg vet

det er nå det er vår, og allting er vakkert
alt er rent og varmt, du skulle bare visst
så enkelt, bare det det er
ikke spør, ikke snakk, ikke gjør det til noe mer
la det være enkelt
hysj, bare husk meg

å, jeg trenger ikke mat, jeg trenger ikke klær
jeg trenger ikke søvn, jeg trenger bare at
du er her

8. ears pierced
I’ve got dirt on my shirt, I’ve got blues in my shoes
I’ve got nowhere to go, I’ve got nothing to lose
I got my ears pierced, I got my ears pierced
oh, I took the train, the train took me away
and it went so fast I forgot to pray
I got my ears pierced
and there ain’t no going back
there ain’t no going back no more

I looked in the mirror, but I looked the same
so I cut my hair and I changed my name
I got my ears pierced
I called my mother from a far-away phone
she said my love, from now on you walk alone
you went and got your ears pierced
and there ain’t no going back no more

I’ve got dirt on my shirt, I’ve got blues in my shoes
I’ve got nowhere to go, I’ve got nothing to lose
I got my ears pierced, I got my ears pierced

9. alt som er ingenting
akkurat som en bit jeg ikke skjønner
hvor kommer fra
en slags melodi jeg ikke får tak på
det kunne vært bra
men det er ingenting

alt som hviskes ut hver natt
når jeg tror jeg er et annet sted
i det lille sekund fra jeg våkner
til jeg husker hvilket liv jeg lever med
der er ingenting

som en blomst jeg ville presse
som jeg la mellom to sider i en bok
nå har jeg lest og ikke funnet noen blomst
jeg har bare blitt klok

som noe jeg ikke turte
selv om det ville gått bra
noe jeg burde gjort før det var for sent
jeg hadde deg da
men det ble ingenting

10. de vil forstå
å, folk vil forstå, de vil forstå
når de ser deg gå din vei
hva for en fyr du var, å, for en fyr du var

det var en gang en mann
han hadde forlovet seg med meg
jeg tror han har gått seg vill, jeg tror han har gått seg vill

å, folk vil forstå, de vil forstå
han gikk sin egen vei, bort fra meg
å, for en fyr han var, å, for en fyr han var

11. lucias sang
vi er de som ser i mørket
vi er nesten ikke til
vi ble født gamle
og vi eldes ikke med mindre vi vil
men når vi gjør det
skal vi ha sølv i håret
og vi skal fortelle
om hverdagsstøvet vi aldri så

for vi var dagdrømmere, vi var nattsvermere
vi var arbeidsløse skuespillerinner
vi gråter når vi danser
vi stjeler når vi ler
vi lukter av byens parfyme
og vi er de som ser
i mørket

og vi spiser sukker som medisin.

PinterestDele/Lagre